Cam kết chất lượng sạch
Đổi trả hàng, giảm giá cho khách
Hotline: 038.204.3838
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

NỘI THẤT DULSON

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
1 Bột bả nội thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
2 Keo phủ bóng nội, ngoại thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
3 Sơn siêu trắng nội thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
4 Sơn mịn nội thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
5 Sơn mịn nội thất Liên hệ Liên hệ Đặt mua
6 Sơn Lót Kiềm Nội Thất Cao Cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
7 Sơn Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
8 Sơn Bóng Nội Thất Cao Cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua

NGOẠI THẤT DULSON

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
9 Bột bả chống thấm ngoại thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
10 Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
11 Sơn bóng ngoại thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
12 Sơn mịn ngoại thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
13 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua

CHỐNG THẤM DULSON

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
14 Sơn chống thấm màu cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua
15 Sơn chống thấm xi măng - bê tông Liên hệ Liên hệ Đặt mua

Sơn Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
16 Sơn Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua

Sơn Bóng Nội Thất Cao Cấp

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
17 Sơn Bóng Nội Thất Cao Cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua

Sơn Bóng Nội Thất Cao Cấp

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua

Sơn Lót Kiềm Nội Thất Cao Cấp

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
18 Sơn Lót Kiềm Nội Thất Cao Cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua

Sơn Siêu Trắng Nội Thất Cao Cấp

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
19 Sơn siêu trắng nội thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua

Sơn Mịn Nội Thất Cao Cấp

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
20 Sơn mịn nội thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua

Sơn mịn nội thất

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
21 Sơn mịn nội thất Liên hệ Liên hệ Đặt mua

Bột bả nội thất Dulson

STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ Giá khuyến mãi Đặt mua
22 Bột bả nội thất cao cấp Liên hệ Liên hệ Đặt mua